Home

VÄLKOMMEN TILL

VULVASTUDIEN!

Karolinska Institutet genomför en studie som undersöker om psykologisk behandling kan hjälpa människor som är missnöjda med hur deras könsorgan ser ut. 


En tidigare enkätstudie vi gjort visade att runt 30% av alla svenskar är missnöjda med någon aspekt av utseendet på könsorganet, såsom storlek, symmetri, färg och även lukt. För 3-5% blir missnöjet så starkt att det begränsar dem i vardagen. 


Om du är minst 18 år, känner dig missnöjd med hur ditt könsorgan ser ut och vill vara med i studien är du varmt välkommen att anmäla intresse!

 

OM STUDIEN

I den här studien undersöker vi om en 6 veckor lång psykologisk behandling för missnöje med utseendet på könsorganet kan vara genomförbar och effektiv. Behandlingen baseras på väletablerade principer från kognitiv beteendeterapi (KBT) där man arbetar med att förändra sina beteenden för att utmana sin oro och på sikt öka sitt självförtroende i situationer som är jobbiga i nuläget. 


Behandlingen görs via en säker behandlingsplattform på internet som du når via din webbläsare. I behandlingen får man ta del av 5 olika delar som innehåller text att läsa samt övningar som man genomför hemma. Som deltagare kommer du att lottas till att antingen genomföra behandlingen på egen hand, eller få stöd av en psykolog under behandlingen. Stödet av psykologen sker via en meddelandefunktion i behandlingsplattformen. 


Den enda personuppgiften som behövs är en e-postadress, du behöver alltså inte uppge ditt namn eller personnummer. Du kommer även att få fylla i olika frågeformulär innan, under och efter behandlingen. 

 

SÅ GÅR DET TILL

När du klickar på “Jag vill vara med” kommer du till en krypterad sida där du kommer få uppge en mailadress och välja ett lösenord. Sen kommer du att få svara på ett antal frågor i några frågeformulär.


Inom en vecka får du ett mail skickat till den mailadress du uppgett med information om du blivit inkluderad till studien eller ej. Blir du inkluderad i studien får du instruktioner om hur du går tillväga för att logga in och påbörja behandlingen samt information om vilken grupp du blev lottad till, den med psykologstöd eller den utan.


Under de sex veckor behandlingen pågår kommer du att få arbeta självständigt med att läsa texter och göra övningar i din vardag.


 

VEM KAN DELTA?

Du kan delta om du är minst 18 år och är missnöjd med någon aspekt av hur ditt könsorgan ser ut.


Behandlingen är internetbaserad så tillgång till internet krävs för att kunna göra behandlingen. Du behöver också kunna lägga cirka 1h/dag under de kommande 6 veckorna på att omsätta det du lär dig under behandlingen i din vardag. 


Du kan delta oavsett var i Sverige du bor.


 

SEKRETESS

Den enda personuppgiften vi ber dig uppge är en mailadress och därför kan du som deltar vara anonym. 


Vi samlar endast in den data du uppger och fyller i och den lagras på en dubbelautentiserad och krypterad behandlingsplattform speciellt utformat för den här typen av studier.


Datan vi samlar in kommer endast att redovisas på gruppnivå i en senare vetenskaplig artikel. Inget som identifierar enskilda personer kommer att presenteras.
 

KONTAKTA OSS

Om du har frågor angående undersökningen är du välkommen att höra av dig via e-post. Forskningshuvudman är Karolinska Institutet.

 

Kontaktperson är Jesper Enander, leg. psykolog och medicine doktor, som kan nås på jesper.enander@ki.se